Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣ Προεδρείο Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α                                                                   15/03/2018
Κοινοποίηση στους επικεφαλής των παρατάξεων

Σχέδιο Νόμου, αλλαγές, παρεμβάσεις και προτάσεις της Νέας Πνοής.
Σύντομο ιστορικό
Ως Νέα Πνοή στις 29/11/2017, λίγες ημέρες έπειτα από τις αρχαιρεσίες της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α και τη σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου (συμμετοχή μας εκτός Προεδρείου), καταθέσαμε και κοινοποιήσαμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας, επί του προσχεδίου νόμου που μοιράστηκε από το Προεδρείο στο Συνέδριο στις 3, 4&5 Νοεμβρίου.
Εκπροσωπούμε ένα σύνολο στελεχών του κλάδου των ταξί, από τον Έβρο μέχρι την πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδος και υποχρέωση μας είναι να  μεταφέρουμε την ανησυχία και τα προβλήματα των συναδέλφων μας στο Προεδρείο. Θέλουμε και γι' αυτό προσπαθούμε, με τις παρεμβάσεις και τις δράσεις μας να προστατεύσουμε και να προασπίσουμε τα συμφέροντα όλων των ιδιοκτητών ταξί μέσα από κάθε καινούριο Νόμο που θεσπίζει το Κράτος και μας αφορά.
Η Νέα Πνοή και τα στελέχη της ανά την Ελλάδα θα είναι σύμμαχοι στον αγώνα της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α προς όλους αυτούς που καταπατούν το έργο του ταξί και προσπαθούν με κάθε τρόπο και πίεση να εξαφανίσουν το επάγγελμά μας.
Χωρίς να είμαστε παρόντες τόσο καιρό στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με τα Υπουργεία, είδαμε μέσω διαδικτύου ότι αυτές τις ημέρες κατατέθηκε στις επιτροπές της Βουλής το Σχέδιο Νόμου, όπου παρατηρούμε και σας τονίζουμε για μια ακόμη φορά, ότι δεν συμπεριλήφθησαν οι προτάσεις μας που αναλυτικά παραθέτουμε παρακάτω:
Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου που έχει κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής
Άρθρο 1
Παρ. 1γ:  να προστεθεί «με την επιφύλαξη της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 105 όπως τροποποιείται.
Παρ. 1στ:  να εξαιρεθεί από πειθαρχικό παράπτωμα το «προς άλλους οδηγούς». Αυτό είναι ποινικό.
Παρ.  1η: να διευκρινισθεί ο τρόπος απόδειξης και ο χρόνος υλοποίησης (πρέπει να είναι άμεσος) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ.5
Παρ. 6: Σας υπενθυμίζουμε ότι τα ζώα συνοδοί (τυφλών) υποχρεωτικά μεταφέρονται βάση άλλης νομοθεσίας. (Ν.4236/14 άρθρο 46 παρ. 7α)
Παρ. 7: Να ληφθεί υπόψιν το πρωτόκολλο μεταφοράς ασθενών – τραυματιών του ΕΚΑΒ.
Άρθρο 2
Παρ. ε: και απαγορεύεται ρητά να φέρει εξωτερικά γνωρίσματα άλλης κατηγορίας Ε.Δ.Χ.
Άρθρο 3
Παρ. 3: να προστεθεί Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ
Παρ.4: να προστεθεί μετά την παρέλευση των 15 λεπτών το κόμιστρο της υπόλοιπης διαδρομής καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του οδηγού ταξί και των επιβατών.

Άρθρο 4
Θεωρούμε απαράδεκτη την επί τόπου αφαίρεση της ειδικής άδειας για 15 μέρες, η οποία συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος και παράλληλα έτσι προκαταβάλλεται  η απόφαση των πειθαρχικών συμβουλίων. Να ληφθεί υπ' όψη ότι ακόμη και αν υπάρξει αθωωτική απόφαση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα έχει ήδη τιμωρηθεί με στέρηση εισοδήματος. Να γίνει υποχρεωτική η σύσταση κλιμακίων ελέγχου ή εκπρόσωπος μας να μετέχει στα ΜΚΕ
Άρθρο 5
Παρ. 1:  Σύσταση Πειθαρχικού ανά Περιφ. Ενότητα.
Παρ. 8: να προστεθεί μετά το «αποδεικτικά μέσα και καταγεγραμμένα στοιχεία των Νομικών Οντοτήτων του κλάδου
Παρ. 9: να προστεθεί μετά «καταγγελιών πολιτών και νομικών οντοτήτων του κλάδου»
Άρθρο 7
Δημιουργία δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 8
Παρ.1γ: να μην αφαιρείται σε καμία περίπτωση η ειδική άδεια και να δημιουργηθεί point system πειθαρχικών παραβάσεων εντός 5ετίας που θα συσχετίζεται με την ανανέωση της ειδικής άδεια.
Άρθρο 11
Παρ. 2: να συμμετέχει εκπρόσωπος μας.
Προσοχή στην παρ. 3

Άρθρο 13
Χρειάζεται περισσότερη διευκρίνιση ώστε να χαρακτηριστεί κύρια ή δευτερεύουσα η δραστηριότητα.
Παρ. 6δ: Εκ παραδρομής αναφέρεται αφού ο οδηγός Ε.Ι.Χ. δεν έχει Ειδική Άδεια ως προϋπόθεση οδήγησης του.
Αυτό ισχύει και ορθώς για το άρθρο 12 παρ. 6δ.
Άρθρο 14
Παρ. 1: α. Ε.Δ.Χ (5) έως (7) θέσεων ή πολυμορφικά...
Παρ. 4 : χωρίς δικαίωμα μεταφοράς έδρας.
Παρ. 5: Ακριβή διατύπωση για την ηλικία
Παρ. 6: 1.ποιό είναι το νόημα της Υπουργικής Απόφασης περί χρωματισμού όταν με την παράγραφο αυτή καθορίζεται ως χρώμα το μαύρο; 2. Τα μέχρι της ψήφισης του νόμου ειδικής μίσθωσης αφού υποχρεωτικά ήτανε λευκά η αλλαγή του χρώματός τους να είναι προαιρετική ή το διάστημα προσαρμογής να είναι πέραν των 2 ετών.
Παρ. 7:  να διευκρινισθεί η χρήση ταξιμέτρου (περ. β παρ. 4 του 105). Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης να έχουν και οι Νομικές Οντότητες του κλάδου.

Άρθρο 15
Εμμένουμε στην αρχική οριοθέτηση του 18ου έτους για την έκδοση της ειδικής άδειας. Να ληφθεί υπ' όψη ότι τα οχήματα του Ν. 4093 οδηγούνται με το ίδιο δίπλωμα από τα 18 έτη και θεωρούνται μεταφορείς.
Άρθρο 16
Είναι βαριά η ποινή των 2.000
Άρθρο 19
Προσοχή στο τίμημα σε σχέση με την ΔΟΥ
Άρθρο 20
Παρ. 1: Να προστεθεί «τα στοιχεία όλων των επιβαινόντων»
Παρ. 2: το άρθρο 19 εκ παραδρομής αναφέρεται (υπήρχε σε προσχέδιο)
ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί ο πελάτης δεν θα ενδιαφέρεται μετά την μετακίνηση του για την λύση της σύμβασης και θα συναινεί. Έτσι έμμεσα θα καταργείται και το 3ωρο. Γι’ αυτό επιβάλλεται η καθιέρωση ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. 
Επιπλέον
Να επανέλθει η παραγραφή των αδικημάτων του άρθρου 100 του 4070 για την έκδοση και ανανέωση της Ειδικής Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. α του παρόντος Σ/Ν.
Θετικά
Άρθρο 1
Παρ. 3 ασυνόδευτα Μόνο σε ταξί
Άρθρο 4
Κλιμάκια ελέγχου δικά μας αν γίνουν υποχρεωτικά
Άρθρο 14
Παρ. 1 5θέσια με ράμπα εκ μετατροπής πρέπει να γίνουν 7θέσια
Παρ. 5 παράταση με ακριβή διευκρίνηση
Παρ. 7 σύμβαση του ΝΠΙΔ
Παρ.8 αλλαγή τρόπου αδειοδότησης
Άρθρο 15
Μείωση ηλικίας
Άρθρο 16
Στάσεις για ΑΜΕΑ
Άρθρο 17
Άρθρο 21
Σημείο έναρξης
Άρθρο 29
Μη αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας βάση όμως το άρθρο 31 παρ. 3


Τέλος προσοχή στην αυστηροποίηση του ΚΟΚ.
Όπως θα υπάρχουν τα πρόστιμα με βάση τα εισοδήματα, έτσι πρέπει να κρίνεται και η επαγγελματικότητα του οδηγού εφόσον την παράβαση την έκανε με το επαγγελματικό όχημα. Να έχει μεγαλύτερο πρόστιμο και λιγότερες μέρες αφαίρεσης του διπλώματος.  

Επιβάλλεται άμεση και έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου που βρίσκεται στις επιτροπές της Βουλής.  
Για το αντίστοιχο θέμα Συνεδρίαση, έγινε τον 2ο του 2017 επί του τότε κειμένου.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας.    

Για τη Νέα Πνοή
Μαυρίδης Αθανάσιος
Παρθενίδης Γεώργιος
Γεωργιάδης Βασίλειος
Καψοκαβάδης Νικόλαος.